Basmedicin

Kursort: ZOOM
Basmedicin utbildningen motsvarar 60hp i anatomi, fysiologi, sjukdomslära, med mera, vilket motsvarar Svenska Akupunktur Förbundets krav för medlemskap.
Kursstart: 29-30 okt 2022 Anmälan/kontakt/frågor 0760-363618,
Mer info finns på www.houseofwellbeing.se
kontakt: admin@houseofwellbeing.se

Alla Välkomna!
Anmälan pågår just nu- Välkommen!


Start: Nästa kursstart 29-30 okt , 2022
Ort: Zoom/videolänk live föreläsningar
Lärare: Kristjan Oddsson, Isabella Murtagh och Inger Billman-Stark
Anmälan: admin@houseofwellbeing.se se pdf anmälan att fylla i och posta alt scanna in.
Mobil/sms: 0760 363618
Längd: 15 mån med 12 sammankomster på Zoom. Om möjlighet ges har vi 1 träff i fysisk form (praktiska moment), i Falköping.
För mer info se: www.houseofwellbeing.se
Pris: 39.600 ex moms, 49.500 :- inkl. moms, varav 2000 :- i anmälningsavgift.

För att ladda ned pdf om basmedicin utbildningen klicka här:
HOW Basmedicin info 2022

 

Basmedicin utbildningen motsvarar 60hp vilket motsvarar svenska akupunktur förbundets (SAF) krav för medlemskap. Utbildningen är också godkänd för medlemskap i kroppsterapeuternas yrkesförbund.

Lärare på vår basmedicin utbildning:

Kristjan Oddsson
Utbildad idrottslärare på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) med en magisterexamen i Idrott. Högskoleadjunkt och lärare inom högre utbildning inom bl.a anatomi, fysiologi, sjukdomslära och folkhälsa. Legitimerad naprapat.
Undervisar idag på GIH. 

Isabella Murtagh
Leg. Läkare och Apotekare.
Arbetar idag som allmänläkare, bedriver forskning vid FoU Centrum inom hjärtsvikt och KOL samt undervisar läkarstudenter kliniskt. Isabella har arbetat kliniskt som läkare på Irland, England och i Sverige.

Inger Billman-Stark
Specialist sjuksköterska i psykiatri och psykoterapiutbildning steg 1.
Inger har en omfattande erfarenhet från psykiatrisk vård samt en fil.kand i hälsa och sjukvårdsadministration vid Göteborgs universitet. Hon är även utbildad akupunktör och har studerat i både Sverige och Kina.

 

Litteraturlista mailas separat till anmälda elever.

Nuvarande elever är mycket nöjda med att kunna lära sig så mycket vid de lärarledda tillfällena. Undervisningen är anpassad till zoom 12 tillfällen som löper på under 15 månader. Om möjlighet ges så kommer ett tillfälle ske på plats i Falköping för att komplettera praktiska moment. Undervisningen är inte förinspelad och kommer att vara live sön-mån en gång i månaden. Aktuella datum får vid kontakt med house of wellbeing.

Välkommen!


Anmälan Utbildning

Kursbestämmelser och Villkor

  • Anmälan är bindande.
  • Du får en anmälningsbekräftelse från oss inom några dagar per mail (eller brev).
  • I anmälningsbekräftelsen står det hur, vart och när du ska betala.
  • När kursen har anmälningsavgift kan du välja att betala den direkt vid anmälan eller snarast efter att anmälningsbekräftelsen kommit.
  • Resterande kursavgift betalas enligt anvisning i anmälningsbekräftelsen.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser/utbildningar vid för lågt deltagarantal och vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeure. Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. All återbetalning sker inom en månad.

Ångerrätt
Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din anmälan. Har du frågor eller vill avboka din anmälan, kontakta Nei Jing Akademin, tel: 0515-823 23, 0739-882 324 eller via e-post till info@neijing.se. Ange datum för kursen och kursnummer samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften.

Avbokning/ombokning
Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande. Dock upphör ångerrätten i samband med kurs/utbildningsstart. Om deltagare återtar/ombokar sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan dag för start av kurs/utbildning, tar vi ut en administrationsavgift:

  • Vid återtagande/ombokning senast 14 dagar före kursstart en avgift på 10 % av kursavgiften.
  • Vid återtagande/ombokning senare än 14 dagar före kursstart, men innan dag för start, debiteras halva kursavgiften.
  • Vid återtagande/ombokning senast 30 dagar före utbildningsstart en avgift på 10 % av kursavgiften
  • Vid återtagande/ombokning senare än 30 dagar före utbildningsstart, men innan dag för start, debiteras halva kursavgiften.
  • Vid återtagande/ombokning samma dag som utbildnings/kursstart, eller senare, debiteras hela kursavgiften.

Intyg, diplom och betyg
Intyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd kurs är uppfyllda, och full betalning erlagts. Intyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd utbildning är uppfyllda, och full betalning erlagts. Underlag för dessa arkiveras hos Neijing Akademin i maximalt fem år efter avslutad kurs/utbildning.

Ändringar
Neijing Akademin förbehåller sig rätten utan förvarning till ändringar beträffande lärare, lokal, tider, kursmaterial, schema, tryckfel, samt ändringar av studieregler och skolpraktik.

Filmning, fotografering eller ljudinspelning
Filmning, fotografering eller ljudinspelning är ej tillåten utan tillstånd från skolan.

Övriga frågor
Du är välkommen att vända dig till oss med eventuella övriga frågor, tel 0515-823 23, email: info@neijing.se