Basmedicin

Basmedicin utbildningen motsvarar 60hp i anatomi och fysiologi, vilket motsvarar Svenska Akupunktur Förbundets krav för medlemskap.
Kursstart: Kursstart 25-26 maj 2019
Obs! Anmälan senast 31 mars.
Alla Välkomna!
Anmälan pågår just nu- Välkommen!


Start: Ny kursstart 25-26 maj 2019
Ort: Falköping
Lärare: Kristjan Oddson
Anmälan senast 190331
Längd: Cirka 1 år med 12 fysiska sammankomster.
Pris: 47.000 :- inkl. moms, varav 1000 :- i anmälningsavgift. För delbetalning och räntefritt lån se www.humanfinans.se

Basmedicin utbildningen motsvarar 60hp vilket motsvarar svenska akupunktur förbundets (SAF) krav för medlemskap. Utbildningen är också godkänd för medlemskap i kroppsterapeuternas yrkesförbund. Lärare är Kristjan Oddsson, utbildad idrottslärare på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) med en magisterexamen i Idrott. Legitimerad naprapat. Vidareutbildningar inom idrottspsykologi, idrottsmedicin, biomekanik, fysiologi och folkhälsa. Lärare i humanbiologi och träningslära på GIH sedan 1992.

Kurslitteraturen är på svenska. Anmälan genom att fylla i anmälnings blankett och godkännande av studievillkor och posta per brev till Neijing Akademin. Litteratur lista mailas separat till anmälda elever.

Nuvarande elever är mycket nöjda med att kunna lära sig så mycket vid de lärarledda tillfällena. I och med att eleverna ses fysiskt en gång i månaden så tillför grupparbeten en djupare kunskap och förståelse för basmedicinen. Just de fysiska träffarna är väldigt uppskattat av våra elever, dessutom så är det väldigt trevligt och givande att ses! De fysiska träffarna innebär också att studerande mellan träffarna är mindre tidskrävande.

Välkommen!


Anmälan Utbildning

Kursbestämmelser och Villkor

  • Anmälan är bindande.
  • Du får en anmälningsbekräftelse från oss inom några dagar per mail (eller brev).
  • I anmälningsbekräftelsen står det hur, vart och när du ska betala.
  • När kursen har anmälningsavgift kan du välja att betala den direkt vid anmälan eller snarast efter att anmälningsbekräftelsen kommit.
  • Resterande kursavgift betalas enligt anvisning i anmälningsbekräftelsen.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser/utbildningar vid för lågt deltagarantal och vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeure. Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. All återbetalning sker inom en månad.

Ångerrätt
Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din anmälan. Har du frågor eller vill avboka din anmälan, kontakta Nei Jing Akademin, tel: 0515-823 23, 0739-882 325 eller via e-post till stina@neijing.se. Ange datum för kursen och kursnummer samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften.

Avbokning/ombokning
Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande. Dock upphör ångerrätten i samband med kurs/utbildningsstart. Om deltagare återtar/ombokar sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan dag för start av kurs/utbildning, tar vi ut en administrationsavgift:

  • Vid återtagande/ombokning senast 14 dagar före kursstart en avgift på 10 % av kursavgiften.
  • Vid återtagande/ombokning senare än 14 dagar före kursstart, men innan dag för start, debiteras halva kursavgiften.
  • Vid återtagande/ombokning senast 30 dagar före utbildningsstart en avgift på 10 % av kursavgiften
  • Vid återtagande/ombokning senare än 30 dagar före utbildningsstart, men innan dag för start, debiteras halva kursavgiften.
  • Vid återtagande/ombokning samma dag som utbildnings/kursstart, eller senare, debiteras hela kursavgiften.

Intyg, diplom och betyg
Intyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd kurs är uppfyllda, och full betalning erlagts. Intyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd utbildning är uppfyllda, och full betalning erlagts. Underlag för dessa arkiveras hos Neijing Akademin i maximalt fem år efter avslutad kurs/utbildning.

Ändringar
Neijing Akademin förbehåller sig rätten utan förvarning till ändringar beträffande lärare, lokal, tider, kursmaterial, schema, tryckfel, samt ändringar av studieregler och skolpraktik.

Filmning, fotografering eller ljudinspelning
Filmning, fotografering eller ljudinspelning är ej tillåten utan tillstånd från skolan.

Övriga frågor
Du är välkommen att vända dig till oss med eventuella övriga frågor, tel 0515-823 23, email: info@neijing.se