Basmedicin

Kursort: ZOOM
Basmedicin utbildningen motsvarar 60hp i anatomi, fysiologi, sjukdomslära, med mera, vilket motsvarar Svenska Akupunktur Förbundets krav för medlemskap.
Kursstart: 29-30 okt 2022 Anmälan/kontakt/frågor 0760-363618,
Mer info finns på www.houseofwellbeing.se
kontakt: admin@houseofwellbeing.se

Alla Välkomna!
Anmälan pågår just nu- Välkommen!


Ort: Zoom/videolänk live föreläsningar
Lärare: Kristjan Oddsson, Isabella Murtagh och Inger Billman-Stark
Anmälan: admin@houseofwellbeing.se se pdf anmälan att fylla i och posta alt scanna in.
Mobil/sms: 0760 363618
Längd: 15 mån med 12 sammankomster på Zoom. Om möjlighet ges har vi 1 träff i fysisk form (praktiska moment), i Falköping.
För mer info se: www.houseofwellbeing.se
Pris: 39.600 ex moms, 49.500 :- inkl. moms, varav 2000 :- i anmälningsavgift.

För att ladda ned pdf om basmedicin utbildningen klicka här:
HOW Basmedicin info 2022

 

Basmedicin utbildningen motsvarar 60hp vilket motsvarar svenska akupunktur förbundets (SAF) krav för medlemskap. Utbildningen är också godkänd för medlemskap i kroppsterapeuternas yrkesförbund.

Lärare på vår basmedicin utbildning:

Kristjan Oddsson
Utbildad idrottslärare på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) med en magisterexamen i Idrott. Högskoleadjunkt och lärare inom högre utbildning inom bl.a anatomi, fysiologi, sjukdomslära och folkhälsa. Legitimerad naprapat.
Undervisar idag på GIH. 

Isabella Murtagh
Leg. Läkare och Apotekare.
Arbetar idag som allmänläkare, bedriver forskning vid FoU Centrum inom hjärtsvikt och KOL samt undervisar läkarstudenter kliniskt. Isabella har arbetat kliniskt som läkare på Irland, England och i Sverige.

Inger Billman-Stark
Specialist sjuksköterska i psykiatri och psykoterapiutbildning steg 1.
Inger har en omfattande erfarenhet från psykiatrisk vård samt en fil.kand i hälsa och sjukvårdsadministration vid Göteborgs universitet. Hon är även utbildad akupunktör och har studerat i både Sverige och Kina.

 

Litteraturlista mailas separat till anmälda elever.

Nuvarande elever är mycket nöjda med att kunna lära sig så mycket vid de lärarledda tillfällena. Undervisningen är anpassad till zoom 12 tillfällen som löper på under 15 månader. Om möjlighet ges så kommer ett tillfälle ske på plats i Falköping för att komplettera praktiska moment. Undervisningen är inte förinspelad och kommer att vara live sön-mån en gång i månaden. Aktuella datum får vid kontakt med house of wellbeing.

Välkommen!