Xin Ping- Peaceful heart – utbildning 1 år

1- årig utbildning för att lära sig en unik behandlingsform Xin Ping.
Som behandlingsform passar Xin Ping för fysiska smärttillstånd, men även för mental och själslig smärta. Inte
minst utgör Xin Ping en fantastisk väg till självkännedom och klarseende. Inom orientalisk medicin får
själsliga aspekter en framträdande plats i uppkomsten av sjukdomar. Xin Ping utnyttjar det här sambandet
mellan kropp och själ för att återskapa balans, ta bort blockeringar och optimera kroppens egen läkning.
Detta förutsätter ett medvetet arbete för att uppnå full sinnesfrid, som i sin tur tillåter hjärtats intelligens att
agera ostört.

Introduktion Falköping, denna introduktion kommer att kretsa kring sambandet mellan kropp och själ och utformas som en endagskurs om hur kroppen talar till oss, hur emotioner- känslor och tankar styr våra liv och dess inverkan på hälsan. Vad man själv kan göra för att uppnå balans och harmoni. Jag kommer att göra broar mellan västerländsk psykoterapi och tusenåriga principer i orientalisk medicin. Denna heldags introduktion kostar 500 kr (vilket dras av från kursavgift om deltagaren påbörjar utbildningen i Xin Ping)
Välkommen!


ANMÄLAN: jan@neijing.se eller miguel@self-improvement.se
PRIS: 40 000 inkl. moms.
PLATS: Östertullsgatan 18b, Falköping
LÄRARE: Miguel Rodriguez
SAMMANKOMSTER: 2 dagar per månad under 1 år
INTRODUKTION till utbildningen
Innehåll introduktion:

[gravityform id=”2″ title=”true” description=”true”]


Kursbestämmelser och Villkor

  • Anmälan är bindande.
  • Du får en anmälningsbekräftelse från oss inom några dagar per mail (eller brev).
  • I anmälningsbekräftelsen står det hur, vart och när du ska betala.
  • När kursen har anmälningsavgift kan du välja att betala den direkt vid anmälan eller snarast efter att anmälningsbekräftelsen kommit.
  • Resterande kursavgift betalas enligt anvisning i anmälningsbekräftelsen.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser/utbildningar vid för lågt deltagarantal och vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeure. Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. All återbetalning sker inom en månad.

Ångerrätt
Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din anmälan. Har du frågor eller vill avboka din anmälan, kontakta Nei Jing Akademin, tel: 0515-823 23, 0739-882 324 eller via e-post till info@neijing.se. Ange datum för kursen och kursnummer samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften.

Avbokning/ombokning
Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande. Dock upphör ångerrätten i samband med kurs/utbildningsstart. Om deltagare återtar/ombokar sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan dag för start av kurs/utbildning, tar vi ut en administrationsavgift:

  • Vid återtagande/ombokning senast 14 dagar före kursstart en avgift på 10 % av kursavgiften.
  • Vid återtagande/ombokning senare än 14 dagar före kursstart, men innan dag för start, debiteras halva kursavgiften.
  • Vid återtagande/ombokning senast 30 dagar före utbildningsstart en avgift på 10 % av kursavgiften
  • Vid återtagande/ombokning senare än 30 dagar före utbildningsstart, men innan dag för start, debiteras halva kursavgiften.
  • Vid återtagande/ombokning samma dag som utbildnings/kursstart, eller senare, debiteras hela kursavgiften.

Intyg, diplom och betyg
Intyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd kurs är uppfyllda, och full betalning erlagts. Intyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd utbildning är uppfyllda, och full betalning erlagts. Underlag för dessa arkiveras hos Neijing Akademin i maximalt fem år efter avslutad kurs/utbildning.

Ändringar
Neijing Akademin förbehåller sig rätten utan förvarning till ändringar beträffande lärare, lokal, tider, kursmaterial, schema, tryckfel, samt ändringar av studieregler och skolpraktik.

Filmning, fotografering eller ljudinspelning
Filmning, fotografering eller ljudinspelning är ej tillåten utan tillstånd från skolan.

Övriga frågor
Du är välkommen att vända dig till oss med eventuella övriga frågor, tel 0515-823 23, email: info@neijing.se