SEKRETESSPOLICY PROHÄLSA I FALKÖPING AB

För att vi ska kunna besvara din intresseanmälan så kommer Prohälsa i Falköping AB, Org. 556461-3205, att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

  • E-post
  • Namn
  • Telefonnummer

Vi lagrar din information i en databas på en skyddad server. Det är bara Prohälsa i Falköping ABs webbansvariga i samarbete med en extern teknikpartner som har tillgång till din information. Vi garanterar att vi inte avslöjar eller säljer din e-postadress till andra företag.

Vi skickar bara information till mottagare som har valt att anmäla sig. När du fyller i formuläret kan du förvänta dig att vi kommer att skicka dig ytterligare information om föredraget samt en inbjudan att anmäla dig. Vid en eventuell anmälan till föredraget accepterar du vidare att ta emot servicemeddelanden, praktisk information och uppföljningsmejl med information om utbildningar och behandlingar som du har visat intresse för. Du kan när som helst avbryta kommunikationen från oss genom att skicka ett mail till info@neijing.se med rubriken “STOPP” och den mailadress till vilken du får information. Neijingakademin lagrar personuppgifterna tills du tar tillbaka ditt samtycke. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är det samtycke du har lämnat.

Det är viktigt för oss att du är säker när du registrerar dig på neijing.se. Prohälsa i Falköping AB ansvarar över Neijing.se och all dess data. Vår sida följer European Data Protection Regulation 2018.

Prohälsa i Falköping AB sparar inte dina uppgifter om Prohälsa i Falköping AB inte är skyldiga till att göra så enligt lag.

När du anmäler dig till en utbildning, ett föredrag eller efterfrågar kompletterande information så kommer dina personliga uppgifter att sparas av Prohälsa i Falköping AB.

Du kan när som helst:

  • Skapa ett klagomål till tex Datainspektionen
  • Begära åtkomst och ändringar eller raderingar av personlig data
  • Begränsa eller motsätta dig behandling av personuppgifter
  • Be om dataportabilitet, om det är relevant

Prohälsa i Falköping AB informerar dig om att nivån på dataskydd som för närvarande tillämpas och verkställs i länder utanför Europeiska unionen inte överensstämmer med nivån på dataskydd för personuppgifter som för närvarande tillämpas och verkställs inom Europeiska unionen.

Du kan få ytterligare information om de personuppgifter som Prohälsa i Falköping AB lagrar och behandlar om dig genom att kontakta Prohälsa i Falköping AB på mailadress: info@neijing.se. Vidare kan du göra invändningar mot dina personuppgifter som behandlas, begära att dina personuppgifter korrigeras eller återkallar ditt samtycke till sådan behandling när som helst.

Om du vill återkalla ditt samtycke eller korrigera dina uppgifter, vänligen kontakta Prohälsa i Falköping AB med detta meddelande. Vidare, om du har några klagomål om Prohälsa i Falköping AB behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta Datainspektionen.

Du kan få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format genom att kontakta Prohälsa i Falköping AB. På Neijings hemsida är vi skyldiga att följa gällande regler och lagar för god marknadsföring. Om du har samtyckt till någon av nedanstående tjänster, förbehåller vi oss rätten att skicka dig uppdateringar om våra användarvillkor oavsett om du har återkallat ditt samtycke eller inte. Vi skickar dig inte någon annan typ av information.