Öronakupunktur NADA 3 dagar på zoom

Kursort: Distans/ ZOOM 3 dagar

För info och anmälan se länk: https: / /www.oronakupunktur.se/

Datum: 2021: 14-15 sept & 23 sept, 29-30 nov & 8 dec 2022: 18-19 jan & 27 jan
Lärare Stina Norbye och Kajsa LandgrenAnmälan/mer info och pdf: info@oronakupunktur.se
mobil/sms: 0760 363618
email: stina@houseofwellbeing.se

Förkunskaper: Inga

NADA-metoden bygger på att fem sterila engångsnålar sticks i bestämda punkter i varje öra. Behandlingen görs oftast på sittande patienter, gärna i grupp. Metoden är effektiv, säker, billig och så enkel att den kan läras ut på tre dagar. I Sverige har runt 4000 personer lärt sig öronakupunktur enligt NADA-modellen. NADA används i regional, kommunal, statlig och privat vård. Kursen lämplig för akupunktörer och terapeuter inom integrativ vård, psykiatrin, vård och omsorg, men även privatpersoner som vill lära sig metoden för sin egen del.
Kurslitteratur är boken Öronakupunktur av Kajsa Landgren.

Välkommen!

http://www.oronakupunktur.se

 

 

Utlåtande från kursdeltagare:

”Fantastiskt roligt att få lära sig en teori och teknik som är lätt att ta till sig, utöva och effektiv för klienten!”
Marie J

”Duktig inspirerande,kunnig och energigivande lärare. Stina gjorde kursen spännande och intressant. Jag kände mig säker och vågade genast börja praktisera. Kursen har gett mig en kunskap jag kommer använda mig mycket av”
Marie A

”Man får lära sig mycket på så här kort tid”

”Väldigt kul, nyttigt och spännande – Tack”

”Kanonbra kurs. Stina har väglett på ett mycket fint sätt och mellan teori och praktik. Stina är jättebra på att lära ut. Har lärt mig jättemycket på få dagar. Har redan behandlat flera med goda resultat. Stina skapade en god atmosfär- Tack”
Ella G

”Upplägget var suveränt! Bra varvat med praktik och teori. Läraren ”brinner” för ämnet. Entusiasmen smittar vidare…”

”Bra tempo, otroligt kunnig och inspirerande lärare, man vill sätta igång direkt”

”Jätterolig kurs som jag kommer att ha nytta av resten av livet”
Linda C

”Rekommenderar alla att gå både öronakupunktur och hela tcm utbildningen. Inte bara för att det är så intressant men också för att vi har så roligt”
Elina


Anmälan Utbildning

Kursbestämmelser och Villkor

  • Anmälan är bindande.
  • Du får en anmälningsbekräftelse från oss inom några dagar per mail (eller brev).
  • I anmälningsbekräftelsen står det hur, vart och när du ska betala.
  • När kursen har anmälningsavgift kan du välja att betala den direkt vid anmälan eller snarast efter att anmälningsbekräftelsen kommit.
  • Resterande kursavgift betalas enligt anvisning i anmälningsbekräftelsen.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser/utbildningar vid för lågt deltagarantal och vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeure. Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. All återbetalning sker inom en månad.

Ångerrätt
Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din anmälan. Har du frågor eller vill avboka din anmälan, kontakta Nei Jing Akademin, tel: 0515-823 23, 0739-882 324 eller via e-post till info@neijing.se. Ange datum för kursen och kursnummer samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften.

Avbokning/ombokning
Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande. Dock upphör ångerrätten i samband med kurs/utbildningsstart. Om deltagare återtar/ombokar sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan dag för start av kurs/utbildning, tar vi ut en administrationsavgift:

  • Vid återtagande/ombokning senast 14 dagar före kursstart en avgift på 10 % av kursavgiften.
  • Vid återtagande/ombokning senare än 14 dagar före kursstart, men innan dag för start, debiteras halva kursavgiften.
  • Vid återtagande/ombokning senast 30 dagar före utbildningsstart en avgift på 10 % av kursavgiften
  • Vid återtagande/ombokning senare än 30 dagar före utbildningsstart, men innan dag för start, debiteras halva kursavgiften.
  • Vid återtagande/ombokning samma dag som utbildnings/kursstart, eller senare, debiteras hela kursavgiften.

Intyg, diplom och betyg
Intyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd kurs är uppfyllda, och full betalning erlagts. Intyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd utbildning är uppfyllda, och full betalning erlagts. Underlag för dessa arkiveras hos Neijing Akademin i maximalt fem år efter avslutad kurs/utbildning.

Ändringar
Neijing Akademin förbehåller sig rätten utan förvarning till ändringar beträffande lärare, lokal, tider, kursmaterial, schema, tryckfel, samt ändringar av studieregler och skolpraktik.

Filmning, fotografering eller ljudinspelning
Filmning, fotografering eller ljudinspelning är ej tillåten utan tillstånd från skolan.

Övriga frågor
Du är välkommen att vända dig till oss med eventuella övriga frågor, tel 0515-823 23, email: info@neijing.se